80-Bus Journal

  

Juli​/​Aug.​/​September 1984 · Ausgabe 3

**************************************************
*     WELKOM   OUD   NGGC   LEDEN   *
**************************************************

Als U dit leest zit onze laatste open dag er al weer op, hopelijk was het weer een even groot succes als onze open dagen in de afgelopen jaren.

Tevens was deze dag de afsluiting van onze vereniging en bestaan wij officieel niet meer. Om te laten zien dat het Nascom en Gemini gebeuren toch nog voortleeft heeft Gunter Bohm mij in de gelegenheid gesteld om al onze oud leden welkom te heten bij het Nascom Journal.

U zult dit jaar allemaal gratis twee uitgaven van dit blad ontvangen en het ligt aan ons zelf om hier een eigen stempel op te drukken.

Om het blad reeds iets bekends te geven hebben een aantal van onze oud-leden artikelen ingestuurd en ik hoop dat iedereen er iets aan heeft.

Het is duidelijk dat dit schrijven van artikelen de spil is waar ook nu weer alles om draait. Ik vraag iedereen dan ook om zijn leven te beteren en Gunter te overladen met leuke artikelen en programma’s.

Het aanleveren van artikelen moet echter in princiepe in het Engels of het Duits gebeuren en mag in de vorm van een listing of op diskette (8″ standaard IBM) of op cassette.

Zo te zien mogelijkheden genoeg om een bijdrage te leveren en ik daag dan ook iedereen uit om te bewijzen dat wij in Holland beslist nog niet in slaap zijn gevallen.

Ik heet alle Hollanders hartelijk welkom bij het Nascom Journal en wens Gunter in de toekomst veel succes niet zijn blad.

Uw oud-voorzitter
Hans Rietveld.

Seite 4 von 52