Nascom Journal   80-Bus Journal   Gesamt-Inhalts­verzeichnis
1980   1981   1982 1983   1984   1985

 

80-Bus Journal

Juni 1983 · Ausgabe 6


InhaltsverzeichnisTi­tel Au­tor Ru­brik Ma­ga­zin Jahr Heft Sei­te
Preiswertes ECB-Bus-System Titel 80-Bus Jour­nal 1983 6 1
80-Bus Jour­nal intern Günter Kreidl Edi­torial 80-Bus Jour­nal 1983 6 2
In eigener Sache Günter Kreidl 80-Bus Jour­nal 1983 6 2
Inhalt 80-Bus Jour­nal 1983 6 3
Impressum 80-Bus Jour­nal 1983 6 3
Schwerpunkt-Thema: Euro-NASCOM Hard­ware 80-Bus Jour­nal 1983 6 4
Der Huckepack-Bus Günter Kreidl Hard­ware 80-Bus Jour­nal 1983 6 4
ECB-System Karl Schul­meister Hard­ware 80-Bus Jour­nal 1983 6 7
MC-CP/M-NAS Günter Böhm Assem­bler 80-Bus Jour­nal 1983 6 9
Nascompl 80-Bus Jour­nal 1983 6 10
Lichtorgel David Kastrup Assem­bler 80-Bus Jour­nal 1983 6 10
Basic Utilities Gerhard Klement Assem­bler
Basic
80-Bus Jour­nal 1983 6 11
NASCOM Praxis Gerhard Klement 80-Bus Jour­nal 1983 6 13
BLS+ Günter Kreidl Pascal 80-Bus Jour­nal 1983 6 14
ZEAP Utilities David Kastrup Assem­bler 80-Bus Jour­nal 1983 6 14
ZEAP Handler Gerhard Klement Assem­bler 80-Bus Jour­nal 1983 6 15
DMM-Interface Hans Jürgen Plath Hard­ware
Assem­bler
80-Bus Jour­nal 1983 6 16
Schwerpunkt-Thema: Spei­cher­er­wei­te­rungen Hard­ware 80-Bus Jour­nal 1983 6 18
Timing-Probleme Günter Kreidl Hard­ware 80-Bus Jour­nal 1983 6 18
Elektor 16K-RAM Chris­toph Rau Hard­ware 80-Bus Jour­nal 1983 6 19
64K-RAM Chris­ti­an Peter Hard­ware 80-Bus Jour­nal 1983 6 19
2732-EPROM-Karte Jochen Heyduck Hard­ware 80-Bus Jour­nal 1983 6 21
NASCOM 2 mit 2732 Gerhard Klement Hard­ware 80-Bus Jour­nal 1983 6 21
NASCOM 2 mit 16K RAM Gerd Reinehr Hard­ware 80-Bus Jour­nal 1983 6 22
Gemischte Bestückung
EPROM Port, Teil 1
Horst Dieckhoff Hard­ware 80-Bus Jour­nal 1983 6 23
Autorennen David Kastrup Assem­bler 80-Bus Jour­nal 1983 6 24
MX80-Grafik Jürgen Wei­er­mann Assem­bler 80-Bus Jour­nal 1983 6 26
An­zeige Gemini Micro­computer An­zeige 80-Bus Jour­nal 1983 6 28